התוכן העיקרי

הודעת התראה

ב-09.09.2017 פרופ' שיזף רפאלי ירצה בכנס ארגון הרופאים בישראל, ירושלים.

ב-13.09.2017 פרופ' שיזף רפאלי ירצה בכנס הזוכים של Israel/EdX, במכון ון-ליר בירושלים.

ב-15.10.2017 פרופ' שיזף רפאלי ירצה בכנס Reversim, בראשון לציון. הרצאתו בנושא Digital Culture/Clutter תהיה זמינה באתר הכנס: https://summit2017.reversim.com/schedule.

ב-26.10.2017 פרופ' שיזף רפאלי ירצה בכינוס השנתי של איגוד המוזיאונים בישראל: אופק דיגיטלי - מוזיאונים ואתרי מורשת,נושא ההרצאה הוא "שאון דיגיטלי: על הרעש ועל השקט בדחיקת המוחשי לווירטואלי", כמו כן ישתתף במושב המסכם של הכנס בנושא "הדיגיטל במוזיאונים - לאן?".