התוכן העיקרי

הודעת התראה

מאה - HundrED - היא חלק מתכנית חגיגת יובל המאה לעצמאותה של פינלנד בשנת 2017.
מטרת התכנית היא לעזור לפינלנד לקיים מערכת חינוך מובילה בעולם ולהתנסות בדרכים חדשות של למידה-הוראה. לשם כך ירואיינו במהלך השנים הקרובות 100 מובילי דעה בעלי שם עולמי בתחום החינוך.

פרופ' שיזף רפאלי מהמרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה נבחר לאחד מבין 100 מובילי הדעה העולמיים.

לחצו כאן לקריאת הדברים.