Main content

Alert message

 

הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי, ראש מרכז שגיא ולימור שגב, רכזת מו"פ במיזם משחקי מנהלים, בנושא: משחקים רציניים בהשכלה הגבוהה בישראל - מי ראה? מי שמע?

אתר הכנס

השתתפות של פרופ' רפאלי במושב: כלכלת האינטרנט בישראל - מנוע צמיחה לעתיד. במושב ידונו מובילי דעה ומקבלי החלטות בעיקרי הממצאים העולים מן המחקר ובדרכים לקידום כלכלת האינטרנט בישראל כמנוע צמיחה משמעותי של המשק.

אתר הכנס

11:30 - 12:30, חדר 506, בניין ג'ייקובס. מרצה: איילת עוז, Harvard Law School

הסמינר עוסק בשאלות: מהו המקום שניתן לפורמליות, לכללים, לסמכות ולהיררכיה בפרויקטים חופשיים ושיתופיים? מה נוצר כאשר משלבים בין הנחות-מוצא ותפיסות משפטיות שמרניות ומסורתיות לבין מערכת פתוחה ומהפכנית?

קישור להזמנה

הסדרה מבקשת לערוך היכרות מחודשת עם גיבורים ששינו סדרי עולם. אישים שעיצבו את המחשבות, האמונות, החברה, הספרות, המוסיקה, הקולנוע והרשת. במסגרתה, תערך הרצאה של פרופ' רפאלי בנושא: הרשת - מיהו הגיבור ומיהו הנופל בה?

אתר הסדרה

השתתפות בכנס האו"ם אשר עסק בין השאר במדידת ההשפעות של טכנולוגיות מידע ותקשורת על התפתחותן של מדינות וחברות.

אתר הכנס