Main content

Alert message

 

הרצאה של ד"ר דפנה רבן בנושא: עתיד מקצועות המידע, נערכה במסגרת קורס של מחלקת הספריות הציבוריות של עיריית ת"א, אשר התקיים בבית אריאלה.

יום עיון בחסות ביה"ס לניהול החוג לניהול מידע וידע, מרכז שגיא לחקר האינטרנט והאיגוד הישראלי לארכיונאות. ארכיונאות הינו תחום עשייה חיוני ומרתק, אשר הינו חיוני משום שתיעוד העבר והנגשתו הם מפתח כמעט לכל מחקר, לימוד ופיתוח עתידי. להזמנה

מטרת הכנס הייתה לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו, ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל. במסגרת הכנס הציגו הדוקטורנטית אילת חן-לוי וד"ר ירון אריאל, מאמר, אשר שותף לו גם פרופ' שיזף רפאלי, בשם: "השפעת ה'הפרעה' על משימה קוגניטיבית:  השוואת הטלפון הנייד וה-WWW כמתווכים".

קישור אודות הכנס קישור למאמר לתמונות מהכנס

הרצאתה של ד"ר דפנה רבן, ראש החוג לניהול מידע וידע וחוקרת במרכז שגיא, הייתה הרצאת הפתיחה של הכנס וכותרתה: האם גוגל מטמטם אותנו? ד"ר רבן, מומחית מובילה בישראל ובעולם לתחומי כלכלת מידע דיגיטאלי, העלתה בהרצאתה תובנה חשובה הנוגעת לפער הקיים בין השקעות משרד החינוך במו"פ חינוכי (רק 418 מיליון ש"ח ) לעומת 18 מיליארד דולר במגזר הפרטי (חברות טכנולוגיות והיי-טק). הפיתוח במגזר הטכנולוגי הפרטי מגמד את הפיתוח במגזר הציבורי ולכן אין להתפלא על מצב מערכת החינוך. צריך ללמוד כיצד למנף את הטכנולוגיה לטובת התלמידים במערכת החינוך הישראלית. למידע נוסף

כנס בינלאומי בחסות מרכז שגיא, מיזם משחקי מנהלים ומכון דוידסון לחינוך מדעי שבמכון וייצמן למדע. הכנס עוסק בנושא משחקים רציניים ויכלול הכשרות וכנס ארצי בנושא בו יועברו הרצאות של מרצים אורחים מחו"ל ומהארץ המתמחים בתחום.

להזמנה