Main content

Alert message

 
האירוע התקיים מטעם המרכז למשפט וטכנולוגיה, הקליניקה למשפט וטכנולוגיה בשיתוף עם המרכז לחקר האינטרנט. במסגרת החגיגות התקיים אירוע בו צוינו יציאת תכנים לנחלת הכלל וכן התקיימו הרצאות קצרות של יזמים ישראליים בנושא של שילוב תוכן חופשי בעבודתם.

יום העיון עסק בשימוש בטכנולוגיות מידע דיגיטליות לצרכי הוראה ולמידה במערכת החינוך הפורמלית והבלתי-פורמלית ובשאלות הרבות הקיימות לגבי אופן המימוש של משימה חשובה זו בהיבטים פדגוגיים, טכנולוגיים ותוכניים. פרופ' רפאלי כיהן כיו"ר מושב אשר עסק ב- "סדר היום הטכנולוגי של הלומד במאה ה- 21: שימושים טכנולוגיים חדישים".

פרופ' שיזף רפאלי נבחר לייצג את אוניברסיטת חיפה במסגרת האירוע. בין היתר ירצה פרופ' רפאלי בפני שגרירות ישראל במקסיקו, בנושא:" עסקים אלקטרוניים ברשת בעידן סבוך", במפגש של הקהילה הספרדית היהודית, בנושא: "רשתות חברתיות כמנוף: על הצדדים החיוביים ופחות של הרשתות החברתיות".  בפני קבוצת נשים מהקהילה היהודית ירצה פרופ' רפאלי בנושא:"מערכת מקוונת וחינוך: חידושים, ונשמע מצוין".

פרופ' רפאלי הוזמן להיות דובר מרכזי בכנס, ויתן הרצאה אשר תעסוק בנושא: Games for human learning. הכנס הינו כנס שנתי המקדם ומעודד שיתוף והחלפת מידע בין אנשים העוסקים במדע, אקדמיה, ממשל ועסקים בתחום טכנולוגית המידע בחינוך.

לאתר הכנס

במסגרת הכנס הארצי השלישי למנהלי בתי הספר "אבני ראשה", פרופ' רפאלי לקח חלק במושב- "לוח, גיר ורשת חברתית" . כמו כן, פרופ' רפאלי קיים הרצאה בפני מאות מנהלי בתי הספר ואנשי חינוך מכל גווני הקשת, מן המגזר החילוני, הדתי והחרדי, נשים וגברים, יהודי ערבי, בדואי ודרוזי.