Main content

Alert message

הסדרה עוסקת בשאלות קיומיות בנושא שלום וביטחון, בהשתתפות ממחים מובילים מתחומי הביטחון, הפוליטיקה, הרוח, החברה והתקשורת. במסגרת הסדרה תתקיים הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי בנושא: מהפכת ה-Cyber - השלכות מדיניות, חברתיות וצבאיות.

אתר הסדרה