Main content

Alert message

מרצים: אמיר קורן ורועי סימנטוב, מנכ"לי Sparkup.

היזמים, מייסדי סטרטאפ ישראלי המפתח אביזר העשרה דיגיטלי לספרי ילדים מודפסים, ישתפו עם הקהל חוויות מהמסע שלהם בלמידת קו התפר הזה, תובנות מעולם היזמות והאתגרים בפיתוח חומרה ב"עידן אפליקציות" וינסו לסקרן דוקטורנטים ומסטרנטים בקהל להציע נושאים למחקר משותף ביחד עם "מרכז שגיא". יועלו שאלות סביב חווית/לימוד קריאה במאה ה-21, קשר משפחתי מתוקשב  וצעצועים "דיגיטלוגים".

קישור להזמנה