Main content

Alert message

הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי בנושא: פרטיות בעידן הטכנולוגי. ההרצאה תעסוק בקשר שבין טכנולוגיות המחשוב והרשת לבין פרטיות, ובשאלות: מהם נזקי היעדר הפרטיות? האם פרטיות היא תופעה חדשה? מהם מאפייניה במדיה? האם אפשר להבטיח פרטיות ולהגביר אותה? והאם נרצה בכך?