Main content

Alert message

הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי, ראש מרכז שגיא ולימור שגב, רכזת מו"פ במיזם משחקי מנהלים, בנושא: משחקים רציניים בהשכלה הגבוהה בישראל - מי ראה? מי שמע?

אתר הכנס