Main content

Alert message

הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי בפאנל בנושא: איך שינו הרשתות החברתיות את מושג החברות? מהן הנורמות החברתיות החדשות המתגבשות בפייסבוק, וכיצד הן משנות את המוסכמות החברתיות כפי שאנו מכירים אותן? האם ערכי הסולידריות החברתית בסכנה, או שהם דווקא צפויים להתרחב?

אתר הכנס

קישור לשיחה בנושא עם שיזף בתוכנית של גבי גזית