Main content

Alert message

הסדרה מבקשת לערוך היכרות מחודשת עם גיבורים ששינו סדרי עולם. אישים שעיצבו את המחשבות, האמונות, החברה, הספרות, המוסיקה, הקולנוע והרשת. במסגרתה, תערך הרצאה של פרופ' רפאלי בנושא: הרשת - מיהו הגיבור ומיהו הנופל בה?

אתר הסדרה