Main content

Alert message

מוסדות רבים להשכלה גבוהה בחרו לציין את פתיחת שנת הלימודים בכנסים וימי עיון שעסקו בטכנולוגיה בהשכלה גבוהה. בניסיון לתאר איך תיראה הלמידה של דור הסטודנטים החדש, הרצה פרופ' שיזף רפאלי בפני מרצים בלא פחות משמונה כנסים כאלה (ביניהם במרכז האקדמי ברופין, במכללת ספיר, בביה"ס לרפואה של אוניברסיטת ת"א, בארגון IORG, במרכז למצוינות במדעים ובפרויקט TEMPUS) . כמו כן, ד"ר דפנה רבן הרצתה על ערך המידע בכנס פתיחת השנה של מכללת אורט בראודה.

המרכז לחקר האינטרנט מאחל לכל עמיתיו הסטודנטיות/ים, החוקרות/ים והמרצות/ים שנה מעשירה, מלמדת ומלאת עניין לפחות כמו הפתיחה הזו שלה!