Main content

Alert message

השבוע השתתפו עמיתי המרכז לחקר האינטרנט בכנס הראשון של פרויקט LINKS - למידה בחברה מרושתת. הפרויקט, שמהווה חלק מתכנית מרכזי המצוינות iCORE, מאגד מומחיות/ים מתחומים רבים במטרה לייצר שינוי בחקר החינוך בסביבות משולבות טכנולוגיה. מוזמנות/ים להיכנס לאתר הכנס לצפייה בתכנית הכנס וברשימת המשתתפים בו, ולאתר iCORE למידע נוסף על הפרויקט.