Main content

Alert message

המרכז לחקר האינטרנט לקח היום חלק בכנס של TELL ME – פרויקט חדשני, בין-לאומי, שמטרתו פיתוח מודלים לתקשורת משופרת בתנאי סיכון, במהלך פריצת מגפות. שותפות/ים בפרויקט מומחיות/ים משמונה מדינות שונות, אשר מגיעות/ים ממגוון תחומים מקצועיים (מאוניברסיטאות, מוסדות בריאות, חברות תקשורת ומדיה, מרכזי מחקר, ארגוני החברה האזרחית וארגונים מקצועיים), כך שיחד מהווה קבוצת הפרויקט מרכז מצוינות בנושא תקשורת במערכת הבריאות הציבורית במהלך פריצת מגפות. חיפה אירחה את הסדנה הראשונה של בניית מודל תקשורת של הפרויקט. בכנס, שנמשך שלושה ימים, הרצה היום פרופ' שיזף רפאלי על תפקיד המדיה ומקורות המידע הלא-פורמליים בעת משבר פריצת מגפה.
 tellme-02-10-2013