Main content

Alert message

יריד הספרים הבינלאומי נערך לראשונה בשנת 1963 וממשיך להתקיים כאירוע דו-שנתי ייחודי המושך אליו מעל 600 מוציאים לאור מכ-30 מדינות, המציגים מעל 100,000 ספרים בשפות שונות. סופרים, מוצאים לאור, עורכים ספרותיים, סוכנים, אנשי תקשורת ועשרות אלפי מבקרים פוקדים את היריד בירושלים אחד לשנתיים. במסגרת היריד, פרופ' רפאלי ייקח חלק במושב אשר יעסוק בקריאה, כתיבה וטכנולוגיה בהשתתפות אנשי מדיה והוצאה לאור.