Main content

Alert message

האירוע התקיים מטעם המרכז למשפט וטכנולוגיה, הקליניקה למשפט וטכנולוגיה בשיתוף עם המרכז לחקר האינטרנט. במסגרת החגיגות התקיים אירוע בו צוינו יציאת תכנים לנחלת הכלל וכן התקיימו הרצאות קצרות של יזמים ישראליים בנושא של שילוב תוכן חופשי בעבודתם.