Main content

Alert message

במסגרת הכנס הארצי השלישי למנהלי בתי הספר "אבני ראשה", פרופ' רפאלי לקח חלק במושב- "לוח, גיר ורשת חברתית" . כמו כן, פרופ' רפאלי קיים הרצאה בפני מאות מנהלי בתי הספר ואנשי חינוך מכל גווני הקשת, מן המגזר החילוני, הדתי והחרדי, נשים וגברים, יהודי ערבי, בדואי ודרוזי.