Main content

Alert message

פרופ' שיזף רפאלי נבחר לייצג את אוניברסיטת חיפה במסגרת האירוע. בין היתר ירצה פרופ' רפאלי בפני שגרירות ישראל במקסיקו, בנושא:" עסקים אלקטרוניים ברשת בעידן סבוך", במפגש של הקהילה הספרדית היהודית, בנושא: "רשתות חברתיות כמנוף: על הצדדים החיוביים ופחות של הרשתות החברתיות".  בפני קבוצת נשים מהקהילה היהודית ירצה פרופ' רפאלי בנושא:"מערכת מקוונת וחינוך: חידושים, ונשמע מצוין".