Main content

Alert message

23.7.12הועידה תסקור את האפשרויות הרבות ועולם התוכן הנרחב שתחום ה- Big Data מציע כיום בדגש על התפתחויותיו והישגיו בסביבה הדיגיטלית והארגונית שופעת המידע. מנחת הוועידה - ד"ר דפנה רבן, ראש החוג לניהול מידע וידע וחוקרת במרכז שגיא. בין הדוברים - פרופ' שיזף רפאלי ורבים אחרים.

לתוכנית הועידה