Main content

Alert message

במסגרת יום זה התקיימה הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי, בנושא: "החבר'ה עושים מדע: Extreme Science". כמו כן, גב' כרמל קנט, דוקטורנטית במרכז, הרצתה בנושא: "רפואה 2.0: למי קראת מטופל?".

תוכנית הכנס

להלן צילומי ההרצאות של פרופ' שיזף רפאלי ושל הגב' כרמל קנט: