Main content

Alert message

5.6.12אודות הכנס: ידע מדעי והבנת השיטה המדעית חיוניים לקבלת החלטות הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית. בשנה האחרונה פרחה הנגשת המדע לציבור בארץ - החל בהרצאות מדע בפאבים, דרך נוכחות המדע ברשתות חברתיות וכלה בהשתלטות קוואזי־גבישים על שעות צפיית השיא. האם אלו סנוניות המבשרות שינוי במקומו של המדע בשיח הציבורי בישראל? עדיין לא ברור. מה שברור הוא התועלת שבטיפוח שיח בין קהילות המדע והתקשורת, בהרחבת מעגל העוסקים בהנגשת מדע לציבור וביצירת מרחב שבו יוכלו העוסקים בתחום לשתף פעולה, ללמוד ולהחליף רעיונות. על בסיס הכרה זו יזמו הטכניון והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים את סדרת הכינוסים לתקשורת המדע בישראל. פרופ' רפאלי והדוקטורנט עמית רכבי ישתתפו במושב השלישי בכנס: מקורות וקהלי יעד לתקשורת המדע. נושא ההרצאה: "אתרי שאלות ותשובות כמקור המדע לרבים: רשתות חברתיות, קהילות ומשתמשים מרכזיים ".

תכנית הכנס