Main content

Alert message

29.4.12הכנס יכלול הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי. תקציר ההרצאה: הספר המודפס, כמו גם המגילה שקדמה לו וכתב היתדות החקוק שקדם לה היה תמיד בעל חשיבות סמלית עצומה, ועוצמה שאיננה רק סמלית. יש המון ערעור והרהור בנקודות הזמן בהן חלפה תהילת עולם של הפלטפורמה השלטת (שחיקת כתב היתדות, דעיכת כתב החרטומים, ירידת המגילה ממעמדה, התפוגגות הסקריפטוריה והספר המועתק, המצאת הדפוס הנייד). אנחנו (שוב) בנקודת פיתול כזאת. הספר המודפס מת. העם חלפו עמו "יודעי הספר", "עם הספר", ו"בית הספר"? במקום לעסוק בפטישיזם הגעגוע אל מה שחלף, צריך לשאול: ומה עכשיו?

לתוכנית הכנס