Main content

Alert message

הרצאה של ד"ר דפנה רבן, ראש החוג לניהול מידע וידע וחוקרת במרכז שגיא, בנושא: אוריינות מידע: האם גוגל מטמטם אותנו? ההרצאה תעסוק בשאלה האם טכנולוגיה מפריעה ליכולת למידה מעמיקה. יש הטוענים כי הקריאה הופכת לרוחבית ומרפרפת וכי אנו מאבדים את יכולת ההעמקה שלנו בקריאה לאורך זמן בטקסט אחד ארוך ומעמיק. למולם, אחרים טוענים כי בסביבה הטכנולוגית אנו מחדדים את היכולת שלנו להתמודד עם ריבוי משימות, להתגבר על הפרעות ולמנף יכולות של מנועי חיפוש כדי ללמוד בצורה מהירה ורחבה יותר מאי-פעם. בהרצאה זו נעלה את הטענות ונמנה את הגורמים, ההשלכות ודרכי ההתמודדות עם סטודנטים שנולדו לעידן המחשב והרשת ועם הצרכים המשתנים תדיר. לפרטים נוספים