Main content

Alert message

הרצאה של ד"ר דפנה רבן בנושא: עתיד מקצועות המידע, נערכה במסגרת קורס של מחלקת הספריות הציבוריות של עיריית ת"א, אשר התקיים בבית אריאלה.