Main content

Alert message

הרצאתה של ד"ר דפנה רבן, ראש החוג לניהול מידע וידע וחוקרת במרכז שגיא, הייתה הרצאת הפתיחה של הכנס וכותרתה: האם גוגל מטמטם אותנו? ד"ר רבן, מומחית מובילה בישראל ובעולם לתחומי כלכלת מידע דיגיטאלי, העלתה בהרצאתה תובנה חשובה הנוגעת לפער הקיים בין השקעות משרד החינוך במו"פ חינוכי (רק 418 מיליון ש"ח ) לעומת 18 מיליארד דולר במגזר הפרטי (חברות טכנולוגיות והיי-טק). הפיתוח במגזר הטכנולוגי הפרטי מגמד את הפיתוח במגזר הציבורי ולכן אין להתפלא על מצב מערכת החינוך. צריך ללמוד כיצד למנף את הטכנולוגיה לטובת התלמידים במערכת החינוך הישראלית. למידע נוסף