Main content

Alert message

השתתפות של פרופ' רפאלי בפאנל בנושא: "המחאה החברתית בישראל מול "לכבוש את וול סטריט" בארה"ב - מדיה חברתית ואינטרנט בחברה קפיטליסטית". הפאנל נערך באוניברסיטת חיפה, ביוזמת שגרירות ארה"ב ובתמיכתה. בפאנל השתתפו מספר אנשי אקדמיה ואנשי השגרירות המומחים בתחום זה.