Main content

Alert message

מפגש ראשון מסוגו, מטעם המגמה לטכנולוגיות תקשורות באוניברסיטת בר-אילן, בשיתוף עם מרכז שגיא. המפגש יכלול חוקרים ואנשי תעשייה ויעסוק בחידושים בחקר תבונת ההמונים - זיהוי מגמות ויישומים חדשים. מרכז שגיא היה שותף להעמדת הכנס ובין הדוברים היו תלמידות מחקר במרכז שגיא ובחוג לניהול מידע וידע: דורית גייפמן, אשר הרצתה בנושא "פרויקט Socios בקהילה האירופית" וכרמל קנט, אשר הרצתה בנושא "Semantic Wiki ברפואה". למצגות ההרצאות. פרופ' שיזף רפאלי הרצה במפגש זה בנושא: "עדר, להק או המון, מי הנבון ומה הבלון". למפת ההרצאה, ולמצגת.

לצפייה בהרצאה של פרופ׳ שיזף רפאלי בכנס: