Main content

Alert message

הרצאה במסגרת הערוץ הבינלאומי במכון מופת המקיים סדרת הרצאות מקוונות באנגלית בתחומי חינוך והוראה. ההרצאות מיועדות למרצים, מורים ומתעניינים בארץ ובחו"ל.