Main content

Alert message

השתתפות של כרמל קנט, תלמידת מחקר מטעם מרכז שגיא, בכנס שעסק בנושא "Mobile Health". בעידן בו מחשבי הלוח והטלפונים החכמים משתלטים על עולמנו ומחברים אותנו לרשתות החברתיות ולמידע הרפואי תוך העברתו לרשת ולענן, אין זה מפתיע כי תעשיית הבריאות מאמצת במהירות ובהתלהבות את היכולות הטכנולוגיות החדשות המאפשרות את הגדלת הזמינות והנגישות למידע הרפואי מכל מקום בכל עת ובכל אמצעי טכנולוגי.