Main content

Alert message

הרצאה של פרופ' שיזף רפאלי, בפני מנהלי בתי הספר של קבוצת עמל (הרשת הרב תחומית ובתי הספר הטכנולוגיים), אשר עסקה בתחום הפדגוגיה המתוקשבת.