Main content

Alert message

הכנס נערך בשיתוף מרכז שגיא והאקדמיה הישראלית למדעים. הכנס עסק בנושא של טכנולוגיה ופדגוגיה - לאור ההשקעה של כחצי מיליארד שקל בתקשוב בתי הספר בישראל ומצבו של החינוך בישראל, נשאלת השאלה האם אנחנו יודעים איך, למה ולאן הולכות הטכנולוגיה והפדגוגיה יחדיו. פרופ' רפאלי לקח חלק בפאנל בנושא "הוראה ולמידה בסביבה דיגיטלית - נקודת מבט אקדמית".

קישור להזמנה