Main content

Alert message

מרכז שגיא, החוג לניהול מידע וידע בביה"ס לניהול וחברת IBM יארחו מפגש שוטף של החברים בקבוצת הפרוייקט האירופי SocIos. הקבוצה עוסקת ברשתות חברתיות ויישומן בהקשר העיסקי העתידי באינטרנט. חברי הקבוצה, מישראל ומרחבי אירופה יקיימו פגישה שוטפת של הפרוייקט וכן פגישת הכנה לביקורת השנתית מטעם האיחוד האירופי.  המפגש יתקיים במשך יומיים, יום אחד באוניברסיטת חיפה ויום אחד ב-IBM. חברת קבוצת SocIos וחברת מרכז שגיא הינה ד"ר דפנה רבן, ראש החוג לניהול מידע וידע בביה"ס לניהול.

אתר הפרויקט