Main content

Alert message

 

ב-23.06.14 ייערך בחוג לניהול מידע וידע סמינר עם ד״ר ערן פישר, מהאוניברסיטה הפתוחה, בנושא עבודת הקהל במדיה החברתיים.

לצפייה בהזמנה המלאה הכוללת את תקציר ההרצאה, לחצ/י על התמונה.

23-06-1

עמיתת המרכז לחקר האינטרנט, ד"ר דפנה רבן, תייצג את הפקולטה לניהול של אוניברסיטת חיפה במפגש השנתי ויריד התעסוקה של האקדמיה הלאומית למדעים. מטרת המפגש, שייערך בסוף דצמבר הקרוב, היא לאפשר מפגש עם חוקרים ואקדמאים ישראלים אשר עובדים וחיים כרגע בחו"ל אך שוקלים לשוב לישראל. המפגש נועד לעזור לחוקרים למצוא עבודה בארץ, ולשוב ולתרום לאקדמיה הישראלית.

ב-25/12/13 אירח החוג לניהול מידע וידע סמינר של ד"ר שחר רייכמן, בנושא:
Crowd-Squared: Amplifying the Predictive Power of Crowd-Based Data
25-12-shachar reichman seminar

ב-24 לדצמבר נערכה ועידת עתיד החינוך של "כלכליסט״ ומיזם ״סיסמה לכל תלמיד״, שעסקה בחיזוי כיתת הלימוד של שנת 2,020 ובהשפעת הטכנולוגיה המתפתחת על הלמידה.

פרופ׳ שיזף רפאלי הירצה בועידה זו על שימוש בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים בתחום החינוך.

ב-27/11/13 הרצה פרופ' שיזף רפאלי בכנס מנהלי פרויקטים של תע"ש, תחת הכותרת: כלכלה חדשה, אשליות ישנות.