Main content

Alert message

הרצאה של פרופ׳ שיזף רפאלי בכנס אביר ה-5, שנערך ב25-26/03/14 בירושלים, תחת הכותרת ״מחאה ומהפכה במזרח התיכון״.

הרצאתו ניתנה במסגרת מושב בנושא תפקיד הכלכלה והתקשורת במהפכות ועסקה בתפקיד האינטרנט והרשתות החברתיות במהפכות.