Main content

Alert message

הרצאה של פרופ׳ שיזף רפאלי בכנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת, שנערך ב26-27/03/14 במכללת ספיר, תחת הכותרת ״דמוקרטיה.קום״.

הרצאתו ניתנה במסגרת מושב בנושא דמוקרטיה בעידן האינטרנטי.

לצפייה לחצ/י כאן - החל מהדקה ה-13.

הרצאה של פרופ׳ שיזף רפאלי בכנס אביר ה-5, שנערך ב25-26/03/14 בירושלים, תחת הכותרת ״מחאה ומהפכה במזרח התיכון״.

הרצאתו ניתנה במסגרת מושב בנושא תפקיד הכלכלה והתקשורת במהפכות ועסקה בתפקיד האינטרנט והרשתות החברתיות במהפכות.

הרצאה של פרופ׳ שיזף רפאלי ביום העיון ״כיצד ללמד את דור ה-Y״, שנערך ב11/03/14 במכללה האקדמית תל אביב-יפו.

 לצפייה בהרצאות נוספות מהכנס, לחצ/י כאן.