התוכן העיקרי

הודעת התראה

החוליה - סימולציית שרשרת האספקה

דוכן הלימונדה - משחק עסקים ממוחשב ללימוד עקרונות כלכלת המידע

מכירות פומביות - סימולציות למכירה בשיטה האנגלית ובשיטה ההולנדית