התוכן העיקרי

הודעת התראה

yahoo-answers-logoבמסגרת שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין חברת Yahoo! ומרכז המחקר של Yahoo! בישראל ובין החוקרים עמית רכבי ופרופ' שיזף רפאלי מהמרכז לחקר האינטרנט, נערך מחקר אשר התבסס על נתוני התעבורה והתקשורת ב-Yahoo! Answers מנקודת ראות של רשתות חברתיות.

אתרי שאלות ותשובות מקוונים הם פלטפורמה המשמשת אנשים לפרסם שאלות המעסיקות אותם, לתת ולקבל מענים לשאלות אלה. השיח כולו, מכל צדדיו, הוא וולונטארי ונעשה על ידי מי שאינם בהכרח מומחים. משתתפי האתרים האלה יוצרים קשרים חברתיים וענייניים באמצעות השאלות והתשובות, ועל ידי פעולות ההערכה והדירוג של התכנים המופיעים באתר. פעילות זאת נעשית בהיקפים עצומים, בעולם כולו, בשפות שונות, ובכל נושא שעולה על הדעת. האתר Yahoo! Answers הוא הגדול בתחום. נצברו באתר זה עד כה הרבה למעלה ממיליארד תשובות. במסגרת המחקר אספנו רישומים אוטומאטיים של הפעילות באתר זה במהלך 19 חודשים. רישומים אלה מהווים Big Data, במסד נתונים הממצה 400 מיליון אינטראקציות. המחקר עסק בתופעה בשלוש רמות: רמת המשתתף הבודד והמשתתף הבולט, רמת הקהילה ורמת הרשת כולה.

שאלת המחקר הראשונה עסקה בהגדרה ובתפקוד של משתתפים בולטים ו"מעצבי דעת קהל" באתרי שאלות ותשובות. שאלת המחקר השנייה עסקה בשביעות הרצון ומהירויות התגובה  במערכת, במבט השוואתי בין המשתמשים והקהילה. שאלת המחקר השלישית בחנה את הקשר בין רשתות חברתיות לרשתות חיפוש מידע. על רקע תיאוריות של מוטיבציה, כלכלת מוצר ציבורי, והון חברתי. כל אחת משאלות המחקר ציירה עוד פרספקטיבה על פעילות השאלות והתשובות האינטרנטית. ועל  המכניזם הרשתי המאפשר את ההיווצרות וההתפשטות של חכמת ההמונים, מנגנוני הביקורת החברתיים ובקרת איכות התוכן.

מאמרים שהתפרסמו בנושא מטעם המרכז:

Amit Rechavi & Sheizaf Rafaeli (2011). Not all is Gold that Glitters: Response time & satisfaction rates in Yahoo! Answers.

Amit Rechavi & Sheizaf Rafaeli (2011). What's sauce for the goose is sauce for the gander: Knowledge and Social Networks in Yahoo! Answers