התוכן העיקרי

הודעת התראה

דורית גייפמן

מרצה לכלכלת מידע בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה

תחומי מחקר ועניין: בחינת תהליכים התנהגותיים, חברתיים וכלכליים בסביבת האינטרנט והשפעתם על הפרט, הפירמה והחברה. חקר ערך המידע, שוקי מידע ואינטליגנציה קולקטיבית.

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.