התוכן העיקרי

הודעת התראה

יעל אלבו

כתבה דוקטורט בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי וד"ר יואל לניר בחוג לניהול מידע וידע ובחוג למערכות מידע, אוניברסיטת חיפה

תחומי מחקר: ויזואליזציה של מדדים מחושבים מרובי משתנים ותלויי זמן.

נושא המחקר נשען על פרויקט פיתוח מדד תקשוב בישראל המתבצע בימים אלה על-ידי המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה, במימון איגוד האינטרנט הישראלי ובשיתוף חברת בזק, עמותת תפוח ומרכז לינקס.

הרקע האקדמי של יעל הוא מדעי המחשב, מחשוב רפואי וניהול מידע וידע.

יעל עוסקת בין היתר בהוראת תכנות לילדים במסגרת היחידה לנוער שוחר מדע בטכניון.

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.