התוכן העיקרי

הודעת התראה

אינה בלאו

חוקרת ומרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה ובמחלקת חינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, חברה במרכז לחקר החדשנות בטכנולוגיות למידה של האוניברסיטה הפתוחה

תחומי מחקר: שילוב טכנולוגיות חדשניות במערכות חינוך ובארגונים, התנהגות באינטרנט והיבטים חברתיים של תקשורת מקוונת, דפוסי השתתפות ושיתופיות באינטרנט, בטיחות וסכנות ברשת.

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי