התוכן העיקרי

הודעת התראה

דלית קן-דרור פלדמן

מרצה בחוג לניהול מידע וידע ומנחה של קליניקה משפטית בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

תחומי הוראה: חקיקה אתיקה וסטייה במידע.

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר אישי