התוכן העיקרי

הודעת התראה

אלכס רוזנברג

דוקטורנט בחוג לניהול מידע וידע, אוניברסיטת חיפה

המחקר עוסק בקשב הארגוני של עובד הידע, הן מנקודת מבט פסיכולוגית קוגניטיבית והן מנקודת מבט סוציולוגית ארגונית, מתוך אמונה כי מחקר והבנת הקשב הינם מפתח לתכליתיות ויעילות בעידן של היצף מידע. המחקר מתמקד בתקשורת מתווכת מחשב, ומנסה להציע כי ממשק נבון אשר תומך ויזואלית בצרכי הקשב של הפרט הינו מיטבי לצרכי קשב זה.

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.