התוכן העיקרי

הודעת התראה

אביב לנדאו

דוקטורנט בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי ופרופ' צבי איזיקוביץ, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

עובד סוציאלי

תחומי מחקר: דחייה חברתית בקרב מתבגרים ברשתות חברתיות מקוונות.

מטרת המחקר הוא להוסיף גוף ידע חדש ולפתח מודל תיאורטי, המסביר ומנתח את התופעה של דחייה חברתית בקרב צעירים, בתוך רשתות חברתיות מקוונות. ניתוח המחקר יתבצע באמצעות ניתוח של רשתות חברתיות ובאמצעות שיטות מחקר איכותניות.

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.