התוכן העיקרי

הודעת התראה

לורה רוזנבאון

דוקטורנטית בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי ופרופ' דניס קורזון, אוניברסיטת חיפה

מחקרה של לורה בוחן את דפוסי אינטראקציה וניהול קהל בתקשורת בתיווך וידאו למטרות פנאי. מחקר זה נועד כתרומה לתעשית הבידור והיצירה לקידום חוויות וידאו מקוונות, כמו גם למאמצי מחקר הנוכחיים על האינטראקציה מולטימודלי בסביבות נטורליסטיות.

תחומי מחקר: בלשנות; תקשורת מתווכת מחשב; תקשורת מתווכת וידאו; ניתוח אינטראקציה, אינטראקציית אדם-מחשב

דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.