התוכן העיקרי

הודעת התראה

Don't bother my interruption: the surprising side of multitasking

פרופ' שיזף רפאלי בסמינר משודר (ווב-קאסט) באתר IORG, ששודר כחלק מהאירועים לציון "יום עומס היתר של מידע".