התוכן העיקרי

הודעת התראה

היצף, סינון ותודעה - האם יש מענה טכנולוגי לבעיות היצף מידע?
הרצאתו של פרופ' שיזף רפאלי במסגרת כנס יום ה Usability העולמי של שנת 2010.