Main content

Alert message

הסדרה ״חשופים״ של אוניברסיטת חיפה מאפשרת הצצה אל מאחורי הקלעים של החוקרים והמרצים באוניברסיטת חיפה, ובפרק הזה מציגה את פרופ׳ שיזף רפאלי.